شماره ارتباط مستقیم با شرکت :65535127-021

عزیزانی که در خود توانایی یا مهارتی مرتبط با امور آرایشی دارند در این صفحه می توانند خود را به صاحبان مشاغل معرفی کنند.


عضویت در خبرنامه

اطلاعات تماس
آدرس : تهران اندیشه خیابان شاهد پلاک 2
ایمیل آدرس:

info@ktai.ir

تلفن: 021-65535127
شبکه های اجتماعی

کروکی آدرس